حداقل و حداکثر سن ثبت نام در مدارس سال 1398 - 1397

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

دانلود در ادامه مطلب ......


دانلود بصورت pdf


شرایط سنی ثبت نام دانش آموزان سال97-98


سن متعارف پیش دبستان و پایه اول برای سال تحصیلی ۹۸_۹۷

پیش دبستانی ۲ نیمه دوم ۹۱ و نیمه اول ۹۲
پیش دبستان ۱ نیمه دوم ۹۲ و نیمه اول ۹۳

پایه اول هم نیمه دوم ۹۰ و نیمه اول ۹۱

حداقل سن قابل قبول برای ثبت نام در اول ابتدایی 6سال تمام می باشد که استثنائاً یک مهر نیز قابل قبول است
برای سال تحصیلی 97-98 متولدین  1391/7/1 و قبل از آن قابل قبول است

 

بر این اساس، در پایه اول دبستان حداقل سن 6 سال تمام است و دانش‌آموزان متولد از اول مهر ماه 91 می‌توانند در پایه اول دبستان ثبت‌نام کنند اما حداکثر سن برای حضور در این پایه در مدارس شهری، 9 سال تمام یعنی تا اول مهر ماه 88 و در مدارس روستایی 11 سال تمام یعنی تا اول مهر ماه 86 است.

حداقل سن برای ورود به پایه دوم دبستان 7 سال تمام یعنی متولدین از اول مهر ماه 90 است؛ حداقل سن برای دانش‌آموزان پایه سوم 8 سال تمام است یعنی متولدین از اول مهرماه سال 89 می‌توانند به پایه سوم دبستان برای تحصیل بروند.

در پایه چهارم دبستان، حداقل سن دانش‌آموزان 9 سال تمام است یعنی دانش‌آموزان متولد از اول مهر ماه 88 می‌توانند در این پایه تحصیل کنند و در پایه پنجم دبستان نیز دانش‌آموزان 10 سال تمام یعنی متولدین از اول مهر ماه 87، می‌توانند تحصیل کنند؛ همچنین در پایه ششم دبستان نیز دانش‌آموزان 11 سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه85امکان حضور دارند.

حداکثر سن برای حضور دانش‌آموزان در پایه‌های دوم تا ششم دبستان در مدارس شهری 15 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 82 و در مدارس روستایی 17 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 80 است.

در دوره متوسطه اول و برای پایه هفتم حداقل سن 12 سال تمام است و دانش‌آموزان متولد از اول مهرماه 85 می‌توانند در این پایه تحصیل کنند. حداکثر سن برای حضور در این پایه در مدارس شهری 16 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 81 و در مدارس روستایی، 18 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهر ماه 79 است.

 در پایه هشتم حداقل سن دانش‌آموز باید 13 سال تمام باشد یعنی متولدین از اول مهرماه 84 است که حداکثر سن دانش‌آموزان در این پایه در مدارس شهری 17 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهر ماه 90 و در مدارس روستایی 19 سال تمام یعنی تا اول مهرماه 78 است. در پایه نهم نیز حداقل سن 14 سال تمام یعنی متولدبن از اول مهرماه 83 بوده که حداکثر سن در مدارس شهری 18 سال تمام یعنی تا اول مهرماه 79 و در مدارس روستایی 19 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 77 است.

در دوره متوسطه دوره دوم نیز حداقل سن برای ورود به پایه دهم، 15 سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه 82 بوده و حداکثر سن 19 سال تمام یعنی تا اول مهرماه 78 است. در پایه سوم دبیرستان متولدین 16 سال تمام یعنی از اول مهرماه 81 و حداکثر سن 20 سال یعنی تا اول مهرماه 77 می‌توانند در مدارس حضور داشته باشند و همچنین در پایه چهارم یا پیش‌دانشگاهی حداقل سن 17 سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه 80 و حداکثر سن 21 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 76 می‌توانند تحصیل کنند.


...
نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : پنجشنبه 24 خرداد 1397 ساعت: 13:39