نگارش 9.5 سیستم مدارس راهنمایی ، متوسطه دوره اول
نگارش11.18 دبیرستان (دوره اول متوسطه)
نگارش 23/1 دانا سیستم آموزش متوسطه دوره دوم
فایل رایگان مدیر 133 برای تکمیل فرم الف توصیفی سال تحصیلی 1398-1397
نگارش11.17 دبیرستان (دوره اول متوسطه)
نگارش 12.8 توصیفی ابتدایی
نگارش 12.6 توصیفی ابتدایی
نگارش 22/9/1 دانا سیستم آموزش متوسطه دوره دوم
اپلیکیشن موبایل سینا و آدرس وب سایت روبیکا
برنامه امتحانات نهایی کلیه رشته‌های تحصیلی دوره‌های متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای) و پیش‌دانشگاهی و پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه دی‌ماه سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
نگارش 22/8 دانا سیستم آموزش متوسطه دوره دوم و 14/2 پیش دانشگاهی
نگارش 12.4 توصیفی ابتدایی
نگارش 11.15 دبیرستان (دوره اول متوسطه)
چاپ دفتر آمار
نگارش11.16 دبیرستان (دوره اول متوسطه)
نگارش 12.5 توصیفی ابتدایی
نگارش 12.2 توصیفی ابتدایی
نگارش 11.14 دبیرستان (دوره اول متوسطه)
نگارش 12.3 توصیفی ابتدایی
نگارش 22/6 دانا سیستم آموزش متوسطه دوره دوم و 14 پیش دانشگاهی
نگارش 22/7 دانا سیستم آموزش متوسطه دوره دوم و 14/1 پیش دانشگاهی
نگارش 22.3 دانا متوسطه و نگارش 13.7برنامه دانا پیش دانشگاهی (970527)
نگارش 11.13 دبیرستان (دوره اول متوسطه)
نگارش 22/5 دانا سیستم آموزش متوسطه دوره دوم و 13/9 پیش دانشگاهی
راهنمای رفع خطا هنگام ثبت دبیر برای کلاس
نگارش 11.1دبیرستان دوره اول متوسطه
نگارش 11.11 دبیرستان (دوره اول متوسطه)
اطلاعیه مهم سناد
نگارش ۱۲ توصیفی ابتدایی
الزامی بودن ثبت شماره تلفن همراه اولیا در سامانه سناد
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص سؤالات آزمون سراسری سال 1397 و کلید اولیه سؤالات آزمون
الزام ثبت شماره موبایل اولیای دانش آموزان در سناد
نگارش 11.12 دبیرستان (دوره اول متوسطه)
اطلاعیه سامانه فروش کتب درسی
نگارش 12.1 توصیفی ابتدایی
نگارش ۲۲٫۲ دانا متوسطه و نگارش ۱۳٫۶ برنامه دانا پیش دانشگاهی (۹۷۰۵۲۰)
نگارش 11.7 سیستم توصیفی ابتدایی
نگارش 10.23 متوسطه دوره اول دبیرستان
نگارش 21.6 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )
نسخه ی جدید مدیر۱۴۴ برای نوبت دوم توصیفی ابتدایی
شرایط قبولی و ارتقا به پایه بالاتر در ابتدایی ( پایه اول تا ششم )در نظام ارزش‌یابی کیفی‌ـ توصیفی
آیین‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی
نگارش 11.8 سیستم توصیفی ابتدایی
نگارش 10.24 متوسطه دوره اول دبیرستان
اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به وقت محلی شهر سلماس
حداقل و حداکثر سن ثبت نام در مدارس سال 1398 - 1397
نگارش 21.9 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )
نگارش 11متوسطه دوره اول دبیرستان
نگارش 11.9 سیستم توصیفی ابتدایی
نگارش 22 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا ) و نگارش ۱۳٫۴ برنامه دانا پیش دانشگاهی (۹۷۰۳۲۰)
اطلاعیه : رویت و چاپ احکام بازنشستگان

پردازش در : 0.0271 ثانیه