حداقل و حداکثر سن ثبت نام در مدارس سال 1397 - 1396

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

شرح در ادامه مطلب ....

فایل pdf  

حداقل سن قابل قبول برای ثبت نام در اول ابتدایی 6سال تمام می باشد که استثنائاً یک مهر نیز قابل قبول است برای سال تحصیلی 96-97 متولدین  1390/7/1 و قبل از آن قابل قبول است حداقل و حداکثر سن برای تحصیل در پایه های مختلف تحصیلی مشخص است. به عنوان مثال حداقل سن برای ورود به پایه اول دبستان، 6 سال تمام است و حداکثر سن برای حضور در این پایه در مدارس شهری، 9 سال تمام و در مدارس روستایی، 11 سال تمام است. بر این اساس، در پایه اول دبستان حداقل سن 6 سال تمام است و دانش‌آموزان متولد از اول مهر ماه 90 می‌توانند در پایه اول دبستان ثبت‌نام کنند اما حداکثر سن برای حضور در این پایه در مدارس شهری، 9 سال تمام یعنی تا اول مهر ماه 87 و در مدارس روستایی 11 سال تمام یعنی تا اول مهر ماه 85 است. حداقل سن برای ورود به پایه دوم دبستان 7 سال تمام یعنی متولدین از اول مهر ماه 89 است؛ حداقل سن برای دانش‌آموزان پایه سوم 8 سال تمام است یعنی متولدین از اول مهرماه سال 88 می‌توانند به پایه سوم دبستان برای تحصیل بروند. در پایه چهارم دبستان، حداقل سن دانش‌آموزان 9 سال تمام است یعنی دانش‌آموزان متولد از اول مهر ماه 87 می‌توانند در این پایه تحصیل کنند و در پایه پنجم دبستان نیز دانش‌آموزان 10 سال تمام یعنی متولدین از اول مهر ماه 86، می‌توانند تحصیل کنند؛ همچنین در پایه ششم دبستان نیز دانش‌آموزان 11 سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه85امکان حضور دارند. حداکثر سن برای حضور دانش‌آموزان در پایه‌های دوم تا ششم دبستان در مدارس شهری 15 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 81 و در مدارس روستایی 17 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 79 است. در دوره متوسطه اول و برای پایه هفتم حداقل سن 12 سال تمام است و دانش‌آموزان متولد از اول مهرماه 84 می‌توانند در این پایه تحصیل کنند. حداکثر سن برای حضور در این پایه در مدارس شهری 16 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 80 و در مدارس روستایی، 18 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهر ماه 78 است.  در پایه هشتم حداقل سن دانش‌آموز باید 13 سال تمام باشد یعنی متولدین از اول مهرماه 83 است که حداکثر سن دانش‌آموزان در این پایه در مدارس شهری 17 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهر ماه 89 و در مدارس روستایی 19 سال تمام یعنی تا اول مهرماه 77 است. در پایه نهم نیز حداقل سن 14 سال تمام یعنی متولدبن از اول مهرماه 82 بوده که حداکثر سن در مدارس شهری 18 سال تمام یعنی تا اول مهرماه 78 و در مدارس روستایی 19 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 77 است. در دوره متوسطه دوره دوم نیز حداقل سن برای ورود به پایه دهم، 15 سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه 81 بوده و حداکثر سن 19 سال تمام یعنی تا اول مهرماه 77 است. در پایه یازدهم دبیرستان متولدین 16 سال تمام یعنی از اول مهرماه 80 و حداکثر سن 20 سال یعنی تا اول مهرماه 76 می‌توانند در مدارس حضور داشته باشند و همچنین در پایه چهارم یا پیش‌دانشگاهی حداقل سن 17 سال تمام یعنی متولدین از اول مهرماه 79 و حداکثر سن 21 سال تمام یعنی متولدین تا اول مهرماه 75 می‌توانند تحصیل کنند. ا

...
نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : شنبه 31 تير 1396 ساعت: 13:48

close
تبلیغات در اینترنت